Rekonstrukcija, delna odstranitev ter novogradnja poslovnega objekta Ulica 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem - ponovitev postopka

21. 12. 2021 Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev 117
21.12.2021
Javna naročila
17.01.2022 do 10:00
21.12.2021
JN008583/2021-W01
Povezava