Pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - po mandatih