Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom