VLOGA ZA ODMERO /OPROSTITEV PLAČILA OBČINSKE TAKSE (oglaševanje, prireditve, uporaba javnih površin)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku