Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO)

Zaposleni
  • vodja SPO, Martin Cerjak, CKŽ 15, 8270 Krško
  • inšpektor, Gregor Novak
  • višji nadzornik, Mladen Arnšek
  • redar, Aleš Budna
  • redar, Danilo Božič
  • Ana Bercko, Občina Bistrica ob Sotli, Informacijske pisarne občin ustanoviteljic
  • Mateja Germovšek, Občina Brežice, Informacijske pisarne občin ustanoviteljic
  • Robert Grošelj, Občina Krško, Informacijske pisarne občin ustanoviteljic
  • Brigita Stopar, Občina Radeče, Informacijske pisarne občin ustanoviteljic
  • Alenka Šintler, Občina Sevnica, Informacijske pisarne občin ustanoviteljic