Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku