Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Vlado Bezjak, predstavnik Občinskega sveta
  • Valentina Gerjevič, predstavnica Aktiva ravnateljev
  • Janja Kozole, predstavnica prevoznikov v javnem prometu
  • Roman Trošt, predstavnik Agencije za varnost prometa
  • Bojan Naraglav, predstavnik ZŠAM
  • Jurij Kučič, predstavnik avtošol
  • Branko Narat, predstavnik Policijske postaje Krško
  • Andreja Budna, predstavnica upravljavcev cest
  • Martin Cerjak, predstavnik MI-SPO