Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Janez Kerin, predsednik Nadzornega odbora
  • Davorin Dimič
  • Irma Marolt
  • Zlata Gajšak Požgaj
  • Ani Nuša Masnik
  • Damjan Reberšek
  • David Slivšek