Namera o ustanovitvi najemne pogodbe k.o. Veliki Podlog

06.12.2019 162
06.12.2019
Namere in odločbe
26.12.2019 ob 23:59