Zadovoljstvo občanov z delom občine najvišje v zadnjih 17 letih

13. 1. 2022 205