Čebelarski mozaik

1148
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
351.654,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
149.999,00 €
Zaključeno
8270 Krško
1. 10. 2020
30. 10. 2022

Podatki o financiranju