Javno povabilo k oddaji vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Mestne občine Krško

15. 11. 2023 Kabinet župana 839
15.11.2023
Objave in pozivi
Do preklica