Odziv na Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Krško

12. 2. 2024 Kabinet župana 571