Listina o prijateljstvu in sodelovanju med občinama Krško in Obrigheim

1986