Šport za življenje (Sport for life)

61
Šport
60.000,00 €
Erasmus+
10.000,00 €
V teku
Mestna občina Krško Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Maj 2022
Maj 2024