Umestitev Pametne srebrne vasi na območje Ureditvenega načrta Senovo

10. 6. 2021 80