Začetek gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu

08.06.2020 185