Podjetna 9-ka

2182
Vzgoja in izobraževanje
84.478,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
61.171,27 €
Zaključeno
Mestna občina Krško Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
1. 11. 2017
31. 10. 2019

Podatki o financiranju