Ajdovske zgodbe iz Posavja, akronim AJDI!

739
Varovanje okolja in naravne dediščine
189.588,49 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
149.993,35 €
V teku
Ajdovska jama, 8273 Leskovec pri Krškem
1. 1. 2021
30. 9. 2022

Podatki o financiranju