Javno naročilo "Izdelava projektne dokumentacije IZP/DGD/PZI za Podjetniški (obrtni) inkubator s proizvodnimi enotami v PC Vrbina"

13. 9. 2022 56
13.09.2022
Javna naročila
29.09.2022 do 10:00
13.09.2022
JN006265/2022
Povezava
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si