Namera o ustanovitvi najemne pogodbe - k. o. Stara vas

28.09.2020 37
28.09.2020
Namere in odločbe
18.10.2020 do 23:59