Odločba o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena

30.01.2020 151
30.01.2020
Namere in odločbe
14.02.2020 ob 23:59