JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnine parc.št. 1205/384 k.o. 1321 - Leskovec

15.11.2019 217
15.11.2019
Objave in pozivi
05.12.2019 ob 23:59