Izvedba notranje revizije občine Krško v letu 2019- ponovitev postopka

01.08.2019 Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev 318
01.08.2019
Javna naročila
22.08.2019 ob 10:00
01.08.2019
Povezava