Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje v Velikem Kamnu

29.07.2019 343
29.07.2019
Javni razpisi in javni natečaji
28.08.2019 ob 00:00