Javno naročilo "Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Krško v letu 2019 - 2. skupina"

26.04.2019 257