Seja - 19. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 19. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 19. seje Občinskega sveta.

******************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2017,

Letni program športa v občini Krško za leto 2017.

5. predloga letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
5./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Seznam infrastrukturnih zadev 2017.

5./2. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,

Sklep o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2018.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Seznam infrastrukturnih zadev 2018.

6. predloga planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest:
6./1. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020),

Sklep o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).

6./2. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021),

Sklep o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).

7. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VIII.,

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VIII..

8. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017,

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - odlok.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - splošni del.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - posebni del.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - načrt razvojnih programov.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - obrazložitve in priloge.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 3b - poraba NORP PP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 6 - kadrovski načrt MI-SPO.

9. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018,

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - odlok.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - splošni del.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - posebni del.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - načrt razvojnih programov.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - obrazložitve in priloge.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 3b - poraba NORP PP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 6 - kadrovski načrt MI-SPO.

10. predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško.

Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Krško.