Seja - 18. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 18. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 18. seje Občinskega sveta.

****************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem,

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.
Dokument identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem.

5. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017,

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017.

6. osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško.

7. osnutek Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško,
...osnutek odloka sprejet, pripombe se posredujejo predlagatelju odloka...

8. premoženjsko-pravne zadeve:
8./1. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / III.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2016 / III..

8./2. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / V.,

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / V..

9. predlogi sklepov za odpis terjatev:
9./1. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov in terjatev, izhajajočih iz tega naslova,

Sklep o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil institucionalnega varstva in pogrebnih stroškov in terjatev, izhajajočih iz tega naslova.

9./2. predlog Sklepa o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil komunalne takse,

Sklep o odpisu plačila dolgov iz naslova plačil komunalne takse.

10. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek.