Seja - 8. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejeta odločitev

Določen dnevni red:

Dnevni red 8. korespondenčne seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 8. korespondenčne seje Občinskega sveta.

********************************
Sprejeta odločitev pri točki:

1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško - novo odločanje.

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško / III.