Seja - 8. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 1. 9. 2016

Vabilo:

Vabilo za 8. korespondenčno sejo Občinskega sveta.

******************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško - novo odločanje.

Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško / III.