Seja - 7. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejeta odločitev

Določen dnevni red seje:

Dnevni red 7. korespondenčne seje OS.

Zapis seje:

Zapisnik 7. korespondenčne seje OS.


******************************
Sprejeta odločitev pri točki:

1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško - novo odločanje.

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško.