Seja - 7. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 25. 7. 2016

Vabilo:

Vabilo za 7. korespondenčno sejo OS.

******************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško - novo odločanje.

Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Krško.