Seja - 5. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 25. 2. 2016

Vabilo:

Vabilo za 5. korespondenčno sejo Občinskega sveta.

*****************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«,

Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«.
Novelacija Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«.

2. predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov.

Predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov.
Priloga - obrazec 3.