Seja - 8. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 16. 7. 2015

Vabilo:

Vabilo za 8. sejo Občinskega sveta.

*********************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 7. seja.

4. osnutek Odloka o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.

5. predlog Sklepa o določitvi cen najemnin za zemljišča in spremljajoče objekte v lasti Občine Krško, za potrebe urejanja in oddaje urbanih vrtov v najem,

Predlog Sklepa o določitvi cen najemnin za zemljišča in spremljajoče objekte v lasti Občine Krško, za potrebe urejanja in oddaje urbanih vrtov v najem.

6. premoženjsko-pravna zadeva:
6./1. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2015,

Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2015.
Priloga - skica 1.
Priloga - skica 2.

7. predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN).

Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN).
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN) - priloga 1.
Obrazložitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN).
Potrjena stališča do pripomb... - potrditev župana.
Stališča do pripomb...
Mnenje Ministrstva za okolje in prostor...
Dopis Ministrstvu za okolje in prostor s pojasnili...