Seja - 4. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejeta odločitev

Določen dnevni red seje:

Dnevni red 4. korespondenčne seje OS.

Zapis seje:

Zapisnik 4. korespondenčne seje OS.

*****************************
Sprejeta odločitev pri točki:

1. predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2015.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2015.