Seja - 4. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 25. 5. 2015

Vabilo za sejo:

Vabilo za 4. korespondenčno sejo OS.

**********************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2015.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za leto 2015.