Seja - 3. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - odločitev

Določen dnevni red,

Dnevni red 3. korespondenčne seje OS.


***************************
Odločitev pri točki:

1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško.

Občinski svet Občine Krško predlaganega sklepa ni sprejel !