Seja - 3. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 27. 3. 2015

Vabilo:

Vabilo za 3. korespondenčno sejo OS.


*********************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško.

Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško.