Seja - 2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejeta odločitev

Dnevni red:

Dnevni red 2. korespondenčne seje OS.

**************************
Sprejeta odločitev pri točki:

1. osnutek Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku).

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.