Seja - 1. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Dnevni red:

Dnevni red 1. seje Občinskega sveta.

Zapisnik:

Zapisnik 1. seje Občinskega sveta.


*************************
Sprejete odločitve pri točki:

3. predlog Sklepa o imenovanju mandatne komisije,

Sklep o imenovanju mandatne komisije.

4. predlog Sklepa o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Krško,

Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Krško.

5. seznanitev z izvolitvijo župana Občine Krško (pričetek mandata),

Sklep o potrditvi mandata županu Občine Krško.

6. predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta,

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta.