Seja - 1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - 28. 11. 2014 - sklic

Vabilo:

Vabilo za 1. korespondenčno sejo OS.

**************************
Posredovano gradivo k točki:

1. predlog Sklepa o potrditvi mandata novi članici Občinskega sveta,

Predlog Sklepa o potrditvi mandata novi članici Občinskega sveta - Mariji Stopinšek.

2. volitve in imenovanja:
2./1. predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Krško,
2./2. predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2./3. predlog Sklepa o imenovanju Normativno-pravne komisije,
2./4. predlog Sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami,
2./5. predlog Sklepa o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe,
2./6. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti,
2./7. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za finance in občinsko premoženje,
2./8. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo in turizem,
2./9. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
2./10. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo,
2./11. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za mladino,
2./12. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor,
2./13. predlog Sklepa o imenovanju Odbora za zaščito in reševanje.

Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Krško.
Predlogi Sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Krško.