Seja - 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Krško - 22. 10. 2014

Vabilo:

Vabilo za 1. sejo Občinskega sveta

*****************************
Posredovano gradivo k točki:

2. predstavitev poročila o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško, poročila o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško - predstavnika romske skupnosti, poročila o izidu splošnih volitev župana Občine Krško ter poročila o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško,

Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško.
Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško - predstavnika romske skupnosti.
Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško.
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško.

3. predlog sklepa o imenovanju mandatne komisije,

Predlog sklepa o imenovanju mandatne komisije.

4. predlog sklepa o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Krško,

Predlog sklepa o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Občine Krško.

5. seznanitev z izvolitvijo župana Občine Krško (pričetek mandata),

Seznanitev z izvolitvijo in potrditev mandata župana Občine Krško.

6. predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta,

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta.