Iskanje:

Arhiv izpostavljenih objav za Januar 2014

Z novo sezono nekaj sprememb izvajanja zimske službe

29. Januar, 2014

Krško, 20. november 2013 - Po lanski zimi, ko so stroški zimske službe presegli predvidena sredstva, je Občina Krško želela racionalizirati izvajanje zimske službe in  zmanjšati stroške z omejitvijo čiščenja določenih odsekov cest ter določiti prioriteto čiščenja pločnikov. Pri tem je Občina Krško sledila cilju, da imajo vsi občani pozimi vsaj po eni poti možnost dostopa do delovnih mest, šol in javnih središč in... [preberite]


Oskrba zapuščenih živali na območju občine Krško

13. Januar, 2014

Če opazimo izgubljenega psa ali mačko, smo po zakonu dolžni ukrepati in najdbo prijaviti. Za izgubljeno oz. zapuščeno žival šteje vsaka žival, ki ob sebi nima skrbnika. Najditelj živali naj bi v 24 urah o najdbi obvestil  pristojno zavetišče, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo. Občina Krško je pogodbo za izvajanje te dejavnosti za leto 2014 v skladu z zakonodajo sklenila z zavetiščem Meli center Trebnje, ki bo skrbelo za zapuščene in... [preberite]