Iskanje:

Arhiv aktualnih objav za Januar 2015

Spremembe povabila k oddaji ponudb v okviru javnega razpisa za oglaševanje

27. Januar, 2015

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Krško  (Ur. list RS, št. 100/2013), objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško, ki je bil objavljen v Uradnem listu dne 07.11.2014 ter na spletni strani Občine Krško . V javnem zbiranju ponudb za pridobitev... [preberite]


Obvestilo za javnost - SDUN staro jedro Krško - "Železnina"

19. Januar, 2015

Občina Krško obvešča javnost, da se je zaključila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta  ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (SDUN staro jedro Krško – »Železnina«), ki ga je izdelal Topos d.o.o. Novo mesto (november 2014). V času javne razgrnitve je imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SDUN staro jedro Krško –... [preberite]Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov

07. Januar, 2015

(slika1) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, ki je nastal z združevanjem Zavodov za zdravstveno varstvo, je izdelal Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma skupin občanov v občini Krško - drugi pregled v letu 2014. Poročilo podajamo v prilogi. Kjub temu, da trenutna ocena kaže na to, da je bila voda na nekaterih vodovodih zdravstveno... [preberite]


Oskrba zapuščenih živali v letu 2015

06. Januar, 2015

Občina Krško obvešča, da je za oskrbo in namestitev zapuščenih živali v letu 2015 sklenila pogodbeno razmerje z Veterinarsko bolnico Brežice. (slika1) Občani lahko pokličejo v Veterinarsko bolnico Brežice na tel št. 07 / 49 61 156 ali na center za obveščanje na 112.   [preberite]