Iskanje:

Arhiv aktualnih objav za Januar 2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Veliki Podlog

21. Januar, 2014

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je nepremičnina parc.št. 2305/2 (ID 5082281)... [preberite]


Namera o oddaji poslovnega prostora na CKŽ 23 v najem

21. Januar, 2014

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. List RS, št. 34/11) objavlja NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM Občina Krško, kot lastnica poslovnega prostora, ki se nahaja v mansardi v izmeri 30,62 m 2 na naslovu Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško in leži na parc. št. 3952 in 3954, k.o. 1322 Krško,... [preberite]


Namera o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. 1350 - Senovo)

17. Januar, 2014

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je nepremičnina parc.št. 734/37 (ID 2687300),... [preberite]


Namera o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. 1316 Stara vas)

16. Januar, 2014

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 , 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je nepremičnina parc. št. 279/12 k.o.... [preberite]


Obvestilo lastnikom zemljišč k.o. Veliko Mraševo in k.o. Veliki Podlog

10. Januar, 2014

Občina je bila uspešna na javnem razpisu ministrstva za kmetijstvo in okolje in pridobila sredstva RS in EU za gradnjo namakalnega sistema Kalce Naklo II. faza. Izvajalec investicije podjetje GRADNJE d.o.o. Boštanj bo z deli na terenu začel v naslednjih dneh in bodo predvidoma, odvisno od vremenskih razmer, potekala do 30. aprila 2014. [preberite]