Iskanje:

Arhiv aktualnih objav za Marec 2017

Namera o ustanovitvi najemne pogodbe - k.o. Podbočje

24. Marec, 2017

Številka: 478-20/2016 O506 Datum:   24.3.2017 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja   NAMERO O USTANOVITVI... [preberite]


Obvezno pošiljanje zahtevkov v elektronski obliki (e-zahtevki)

09. Marec, 2017

Obveščamo vas, da je 17. 12. 2016 začel veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1) , ki ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, kar v bistvu pomeni, da lahko od 01.01.2017 naprej zahtevke tako od pravnih kot tudi fizičnih oseb sprejemamo samo še v elektronski obliki (se pravi kot e-zahtevek). Dejansko gre za izenačitev pravil, kot že veljajo za... [preberite]