Služba za pravne in splošne zadeve

Vodja službe

Natalija Geršak


Tajništvo službe

Marija Novak
T: 07/ 498 12 06
E: marija.novak@krsko.si


Naloge in pristojnosti

  • pravne naloge za občinske organe,
  • pravne pomoči krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju
  • naloge s področijaglavne pisarne,
  • naloge s področja obrambnih priprav,
  • naloge s področja občinskega sveta ter drugih organov občine,
  • naloge s področja kadrovskih zadev,
  • naloge s področja oskrbe organov občine in občinske uprave,
  • strokovna in administrativna (tajniška) dela in naloge za krajevne skupnosti.

Znotraj službe za pravne in splošne zadeve se oblikuje glavna pisarna kot samostojen referat. V okviru glavne pisarne deluje tudi informacijska pisarna.Deli novico še z drugimi