Kabinet župana

Vodja kabineta

Melita Čopar


Tajništvo kabineta

Metka Resnik
T: 07/ 498 12 01
E: metka.resnik@krsko.si


Naloge in pristojnosti

  • opravlja organizacijska in administrativno - tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja,
  • nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
  • načrtuje in organizira informiranje javnosti,
  • organizira in izvaja protokolarne zadeve,
  • opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.


Deli novico še z drugimi