Oddelek za gospodarske dejavnosti

Vodja oddelka

Janko Avsec


Tajništvo oddelka

T: 07/ 498 13 50

Naloge in pristojnosti

 • podjetništva, malega gospodarstva in obrti,
 • kmetijstva,
 • turizma,
 • stanovanjskega področja,
 • poslovnih objektov, namenjenih za dejavnost,
 • gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti, in sicer: plakatiranja in tržnice,
 •  

Izdaja in izvaja

 • soglasje za prodajo izven prodajaln,
 • soglasje k obratovalnemu času gostinskih obratov,
 • občinske takse za uporabo javnih površin za prirejanje prireditev (sejmi, cirkusi...) in oglaševanje na javnem mestu,
 • poročilo o višini pobrane turistične takse,
 • mnenja o investicijskih vlaganjih programov za potrebe kmetijstva,
 • potrdila za prodajo kmetijskih pridelkov na trgu,
 • pridobitve socialnega stanovanja v najem,
 • pridobitve službenega stanovanja v najem,
 • pridobitve neprofitnega stanovanja v najem,
 • v najem poslovne prostore na podlagi javnih razpisov,
 • vodi evidenco poslovnih prostorov v lasti občine,
 • potrdila o prejemu sredstev iz proračuna Občine Krško in
 • drugo.


Deli novico še z drugimi