Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja

Vodja oddelka

Mitja Kožar


Tajništvo oddelka

Marjana Mavsar
T: 07/ 498 12 81
E: marjana.mavsar@krsko.si


Naloge in pristojnosti

  • Opravlja naloge s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega in lokalnega pomena
  • opravlja naloge priprave občinskega prostorskega načrta občine Krško
  • opravlja naloge s področja priprave prostorskih aktov
  • opravlja naloge s področja varstva okolja,
  • opravlja naloge s področja sodelovanja pri državnih prostorskih načrtih
  • opravlja naloge s področja ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Krško
  • opravlja naloge s področja upravljanja s stavbnimi zemljišči
  • vodi in ureja evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
  • opravlja naloge s področja komunalnega prispevka


Deli novico še z drugimi